Kích thước mẫu in ecard: 5,21 x 8.33 cm

Có bo góc nên kích thước thật là : Cao X Rộng = 5,21 x 8.33 cm, Kích thước thẻ thiết kế  = Cao X Rộng = 5,4 x 8.55 cm,

 

Kích thước file khách hàng gửi in

 

Cách xuất file in chuẩn  

Bước 1: chọn Chia sẻ (1)> Tải xuống (2)> Loại tệp = PDF bản in (3)

 

Bước 2: Chọn trang (4) > chọn trang hiện tại > Bỏ chọn [ ] tất cả các trang > chọn trang cần in (5.1, 5.2) > Xong (6)

 

Bước 3: Chọn Hồ sơ màu (7) > chọn CMYK (8) >  chọn Tải xuống (9) > hoàn tất …. Gửi file này cho NCV để in cho Anh/Chị

 

NCV 10.06.23 cập nhật 18.09.23 by Muoihv

NCV
Logo
Giỏ hàng