Kinh doanh cùng NCV

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DÀNH CHO CÔNG TÁC VIÊN, NHÂN VIÊN KINH DOANH TỰ DO

 

Quý vị là Nhà phân phối, công tác viên, nhân viên kinh doanh tự do, người tham gia bán hàng trên hệ thống với đăng ký thông qua đường liên kết giới thiệu của tuyến trên. Gọi chung là Nhà Phân Phối viết tắt là NPP.

Có 3 đối tượng được nêu trong NPP:

  • Cấp quản lý nhóm quản lý trưởng nhóm: Gọi tắt là BQL
  • Cấp trưởng nhóm quản lý cộng tác viên : Gọi tắt là BTN
  • Cấp công tác viên, người bán hàng : Gọi tắt là CTV

>>> Đăng Ký Ngay https://ttso.vn/s/15364 <<<

I. TRẢ HOA HỒNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH 3 CẤP

Trong 100% hoa hồng CTV nhận được thì trong đó có

  1. Dành cho cấp Quản Lý: 5% trên tổng hoa hồng từ cấp Trưởng Nhóm trở xuống
  2. Dành cho Trưởng Nhóm 20% trên tổng hoa hồng CTV  mình trực tiếp quản lý
  3. Dành cho CTV  giới thiệu khách hàng mua hàng 74%
  4. Ngoài ra Quản Lý, Trưởng nhóm cũng bán sản phẩm trực tiếp và có hoa hồng giống CTV

VD: Đơn hàng số 999 có tổng giá trị 20tr, hoa hồng là 30%  > Tổng 100% hoa hồng nhận được 6tr.

 1. Cấp CTV 74%, người tìm ra khách hàng mua đơn hàng số 999 là 74% của 6tr = 4,440k
 2. Cấp Trưởng Nhóm 20% cho khách hàng mua đơn hàng số 999 là 20% của 6tr = 1,200k
 3. Dành cho cấp Quản Lý: 5% cho khách hàng mua đơn hàng số 999 là 5% của 6tr = 300k

II. HOA HỒNG SẢN PHẨM

  1. eCard Doanh Nhân: 25%
  2. eCard Doanh Nghiệp: 25%
  3. In Danh Thiếp eCard: 25%
  4. Giao Diện eCcard: 25%

>>> Đăng Ký Ngay https://ttso.vn/s/15364 <<<

III.TRẢ THƯỞNG HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG

  • Khi đơn hàng hoàn thành thì hệ thống tự xác nhận hoàn thành đơn hàng, ngay lập tức trong 24h hệ thống ghi nhận doanh thu của ctv. Và NPP có thể yêu cầu thanh toán tiền cho đơn hàng ( hoặc tất cả đơn hàng hoàn thành) với số tỉền >= 50,000 ( năm mươi ngàn đồng).
  • Hệ thống ghi nhận yêu cầu thanh toán NPP  và tiến hành đối soát hợp đồng, Trong thời gian 7 ngày làm việc (Không tính ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định pháp luật Việt Nam)  kể từ ngày yêu cầu thanh toán, hệ thống sẽ trả hoa hồng qua tài khoản Ngân hàng, hoặc Ứng dụng Momo mà khách hàng đã đăng ký.  Phí chuyển khoản, thanh toán nếu phát sinh sẽ do NPP trả.

VI. HOA HỒNG VÀ THĂNG TIẾN NPP

 1. Trong 100% hoa hồng nhận được thì trong đó có
  • Dành cho cấp Quản Lý: 5% trên tổng hoa hồng từ cấp Trưởng Nhóm trở xuống
  • Dành cho Trưởng Nhóm 20% trên tổng hoa hồng CTV  mình trực tiếp quản lý
  • Dành cho CTV  giới thiệu khách hàng mua hàng 74%
 2. Thăng Tiến
  • Trong 3 tháng liên tiếp tổng hoa hồng của CTV >= 1,000,000 vnđ thì CTV được thăng lên Trưởng nhóm. Quan trọng nhất là được cấp link để tuyển  CTV.
  • Trong 3 tháng liên tiếp tổng hoa hồng của Trưởng Nhóm >= 10,000,000 vnđ thì được thăng lên Quản Lý.
  • Quản Lý có hoa hồng >= 25,000,000vnđ / tháng thì bạn thưởng 1% /  hoa hồng toàn hệ thống. Trả theo hàng tháng ( vd: tháng này có 5 thành viên đạt đủ điều kiện 1% và doanh  số hoa hồng toàn hệ thống là 1tỷ. thì 1% của 1tỷ là 100tr / 5 thành viên, mỗi thành viên được 20tr)
 3. Quyền lợi CTV
  • Hoa hồng hấp dẫn lên đến 100%
  • Tự chọn & bán sản phẩm yêu thích
  • Thương hiệu cá nhân qua BIO link xịn xò
  • Trực tiếp liên hệ khách hàng
  • Nói Không ( vốn, mặt bằng, tồn kho )
  • Cơ hội lên thăng cấp không giới hạn
 4. Quyền lợi Trưởng nhóm
  • 100% quyền lợi CTV
  • Cấp link tuyển dụng CTV riêng
  • Quản lý doanh số hệ thống mình
  • Hoa hồng gián tiếp từ doanh số CTV từ 20%
 5. Quyền lợi quản lý
  • 100% quyền lợi trưởng nhóm
  • Hoa hồng gián tiếp từ doanh số toàn bộ nhánh Trưởng Nhóm mình quản lý từ 5%
  • Nhiều phúc lợi

>>> Đăng Ký Ngay https://ttso.vn/s/15364 <<<

V. RÀNG BUỘC HOA HỒNG NPP

 1. Nếu 03 tháng liên tiếp tổng hoa hồng thực nhận CTV < 300,000 vnđ  thì bạn mời ngưng quyền cộng tác viên, và phải tham gia lại với ID mới, tài khoản mới.
 2. Nếu 03 tháng liên tiếp tổng hoa hồng thực nhận Trưởng Nhóm < 15,000,000 vnđ thì bị ngưng quyền Trưởng Nhóm, mất quyền tuyển tiếp CTV và chính sách ưu đãi dành cho Trưởng Nhóm
 3. Nếu 03 tháng liên tiếp tổng hoa hồng thực nhận Quản Lý < 30,000,000 vnđ thì bị ngưng quyền Quản Lý, xuống quyền Trưởng Nhóm và chính sách ưu đãi dành cho Quản Lý.

V1. Viết lần đầu 6.5.2023 V1, Cập nhật lần cuối 12.5.2023)

NCV
Logo
Giỏ hàng