Dự án ecard lợi nhuận phục vụ cồng đồng.

Thân mời các Anh / Chị cùng xây dựng dự án ecard (danh thiếp điện tử) cho cộng đồng, cam kết 100% là 50% lợi nhuận phục vụ cồng đồng. Minh bạch 100% thu chi. Ib mình nếu A/C có cùng chí hướng.
Cái được của dự án này
1. Thúc đẩy, góp phần số hóa danh thiếp cá nhân, doanh nghiệp thành danh thiếp điện tử, dùng ít giấy hơn, bảo về môi trường tốt hơn
2. Đáp ứng các tiêu chí công nghệ, bản quyền, và bảo vệ môi trường
3. Thúc đẩy chuyển đổi số từ thành thị đến nông thôn.
4. Nâng cao giá tri cho doanh nghiệp, nhân hiệu cho doanh nhân,
5. Phù hợp tiêu chuẩn kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Thông tin liện hệ: Muoihv tel/Zalo: 0979394389

NCV
Logo
Giỏ hàng