Hướng dẫn Cập nhật Mã QR Zalo cho Web App eCard

Trường hợp sử dụng cho tài khoản Zalo A/C là tài khoản thường hoặc Zalo business Basic, Thường bị các thông báo lỗi kiểu như thế này.

Thì A/C làm theo hướng dẫn này để có Zalo trong ứng dụng

NCV
Logo
Giỏ hàng