Thông tin cần cung cấp để tạo tài khoản eCard online

A. Tài khoản Thường (*)
1.Hình Đại Diện
2. Họ Tên / Chức vụ, thông điệp / Công ty
3. Số Điện Thoại:
4. Zalo:
5. Địa chỉ:
6. Email:
7. Link FacebooK:
8. Link Youtube:

B. Tài khoản PRO
9. Giới thiệu bản thân / Công ty:
10. Số Điện Thoại OTP: Viber, Skype, Whatapp,…
11. Link Các MXH: Tiktok / X, Instagram,….
12. Link Sàn TMĐT: Shopee, Lazenda, Tiki,…
13. Zalo OA / App:
14. Số Điện Thoại Momo:
Thông tin ngân hàng:

NCV
Logo
Giỏ hàng