Cập nhật tháng 06.2023

  1. Bổ sung bảo mật tháng 06.2023
  2. Bo góc hình qr-code cho tròn
  3. Cập nhật giao diện tương thích window 11 update tháng 6.2023,
  4. Chuẩn bị cho NCV phiên bản chuyên nghiệp với tính năng có tự thay chọn giao diện theo ý, chọn màu nền, màu chữ, ….

By Muoihv 24.06.23

NCV
Logo
Giỏ hàng