Cập nhật tháng 5.2023

  1. Thêm nhiều ngân hàng VCB. BIDV, ACB, Agri,…
  2. Sửa lỗi truy cập danh bạ
  3. Bổ sung nút profile, BIO-link,
  4. Thêm tính năng hỗ trợ khách hàng phần menu https://www.ncv.vn/lien-he
  5. Thêm tính năng tên công ty phần chức vụ ( thêm thẻ HTML: <b>/ <u> / <font>

 

NCV
Logo
Giỏ hàng