Đại Diện Kinh Doanh Ở Tp Hà Nội

  •  Giảng viên đào tạo Công ty CP ô tô Việt Hàn;
  •  Trưởng đại diện miền nam Công ty CP Đào tạo & phát triển nhân lực DGROUP;
  •  Thư ký CLB CEO 1983 k.vực phía nam.
  •  0969 826 982
  • Đăng ký https://ncv.vn/dk0969826982

NCV
Logo
Giỏ hàng