Đại Diện Kinh Doanh Ở Tỉnh Khánh Hoà

LỮ VINCENT THẾ HÙNG

Giám Đốc Kiêm HĐQT
Công Ty CP A. Yersin

  • Các giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, chăm sóc sức khoẻ, ngân hàng & pháp lý
  • Dịch vụ Hỗ trợ quản trị nhân sự EOR
  • Nền tảng đào tạo trực tuyến các khoá học chuyên môn về chuyển đổi số 

           Liên hệ

          Đăng ký

NCV
Logo
Giỏ hàng