Hướng dẫn đăng nhập tài khoản ecard

Bước 1: Đăng nhập hệ thống https://ncv.vn/

Bước 2: Nhấn vào dấu 3 gạch bên trái và Đăng nhập

Bước 3: Tiến hành nhập email đã đăng ký và đăng nhập

Bước 4: Vô hộp thư đến của địa chỉ email của bạn, bấm vào đường link hệ thống cung cấp

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng bánh răng cưa bên trái, chọn Sửa tài khoản

Giao diện hiện ra

 

 

NCV
Logo
Giỏ hàng