Hướng dẫn Chỉnh sửa bài viết eCard

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chỉnh sửa của bạn

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Bài viết 

Bước 3: Nhấn Sửa bài viết bạn muốn chỉnh sửa

Bước 4: Thay đổi những thông tin cần chỉnh sửa 

Bước 5: Sau khi thay đổi thông tin xong, nhấn Đăng là các thông tin sẽ được cập nhật.

NCV
Logo
Giỏ hàng