Cardvisit truyền thống đang dần được số hóa thành …

Card visit điện tử là một phiên bản số hóa của card visit truyền thống.

 

Thay vì in trên giấy, card visit điện tử được lưu trữ trên điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị thông minh khác.

Bạn có thể tạo card visit điện tử trên website www.ncv.vn.

Tùy chỉnh giao diện, font chữ, hình ảnh và thông tin liên lạc trên danh thiếp điện tử để tạo ấn tượng và tinh tế.

Hãy đến với chúng tôi để chuyển đổi ngay sang card visit điện tử liên hệ ngay tại www.ncv.vn! Cardvisit điện tử công nghệ của tương lai cho mối quan hệ bền chặt.

Cre: Dũng

NCV
Logo
Giỏ hàng