Cập Nhật
Cập Nhật

Cập nhật tháng 8.2023

Bổ sung thông tin: Tên, email, địa chỉ, website chân trang .... Nhất vào là copy
Cập Nhật

Cập nhật tháng 7.2023

Fix lỗi hiển thi Bổ sung thêm Youtube, Video vào phần mổ tả nội dung
Cập Nhật

Cập nhật tháng 06.2023

Bổ sung bảo mật tháng 06.2023 Bo góc hình qr-code cho tròn Cập nhật giao diện ...
Cập Nhật

Cập nhật tháng 5.2023

Thêm nhiều ngân hàng VCB. BIDV, ACB, Agri,... Sửa lỗi truy cập danh bạ Bổ sung ...
Cập Nhật

Cập nhật tháng 4.2023

Sửa lỗi nhiều tên miền Thêm tên miền doanh nghiệp Bổ sung ...
Cập Nhật

Bắt đầu

Phiên bản đầu tiên xuất hiện từ 1.03.2023
NCV
Logo
Giỏ hàng