Hướng dẫn Đổi màu cho ecard

Bước 1: Đăng nhập vào tải khoản bằng email

Bước 2: Chọn sửa tài khoản 

Bước 3: Chon icon

Bước 4: sau khi chọn màu xong, nhấn “Cập Nhật”, Chọn” Xem>>” để biết kết quả sau khi thay mày

 

NCV
Logo
Giỏ hàng